Płatności

Opłata członkowska za zajęcia karate w Akademii 2021/2022

Wysokość opłaty miesięcznej wynosi:

Zajęcia raz w tygodniu – 100zł/m-c

Zajęcia dwa razy w tygodniu i więcej – 140zł/m-c

  1. Odpłatność za wszystkie miesiące, zgodnie z regulaminem Dolnośląskiej Akademii Karate we Wrocławiu, jest kwotą stałą bez względu na przerwy świąteczne, ferie lub inne zdarzenia losowe.
  2. W przypadku rodzeństwa opłata jest pomniejszona o 10zł za osobę
  3. Wszystkie składki  za treningi należy przekazywać do 10-go każdego miesiąca na konto Akademii z dopiskiem: imię i nazwisko ćwiczącego, miesiąc + rok oraz nazwa placówki w której ćwiczy.
  4. Osoby zainteresowane rachunkami za zajęcia, proszone są (w nieprzekraczalnym terminie do 15-go każdego miesiąca) o wysłanie informacji na pocztę Akademii biuro@karate.info.pl z dokładnym opisem rachunku.

Szczegółowe informacje dotyczące płatności i treningów, znajdą Państwo na stronie Dolnośląskiej Akademii Karate we Wrocławiu w zakładce Akademia -> dokumenty

Dane do przelewu:

Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu

Nr.konta: 59 1090 15 22 0000 0001 0831 7151

Tytuł przelewu:

Za kogo – imię i nazwisko ćwiczącego (nie rodzica)

Miejsce – szkoła w której odbywają się zajęcia

Za jaki okres – miesiąc / semestr + rok

np. Jan Kowalski, Sp 15, wrzesień 2021