Dla dzieci szkolnych

Szkoła Podstawowa nr 91, ul. Sempołowskiej 54 Wrocław (od 13 września)

Grupa początkująca – wtorki i czwartki 17:15 – 18:00

Grupa średniozaawansowana – wtorki i czwartki 19:00 – 20:00

Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Blacharska 13 Wrocław (od 12 września)

Grupa początkująca – poniedziałki i środy 17:00 – 18:00

Grupa średniozaawansowana – poniedziałki i środy 18:00 – 19:00

We wrześniu (od 12.09) zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy na boisku szkolnym w godzinach 17:00 – 18:00.

Szkoła PRIMUS al. Jana Matejki 16A, Wrocław (od 13 września)

Grupa początkująca – wtorki i czwartki 16:15 – 17:00

Szkoła Podstawowa PARNAS ul. Zielińskiego 38, Wrocław (od 13 września)

Grupa początkująca – środy 14:45 – 15:30

Grupa średniozaawansowana – wtorki i czwartki 15:00 – 15:45

Świetlica Sołecka ul. Szkolna 1, Dobrzykowice (od 12 września)

Grupa początkująca i średniozaawansowana – poniedziałki 17:00 – 18:00, środy 17:15 – 18:15

Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Dembowskiego 39, Wrocław (od 13 września)

Grupa początkująca – wtorki i czwartki 15:45 – 16:30