Sekcje dla dzieci szkolnych

Szkoła Podstawowa Fundacji PRIMUS ul. Matejki 16a

Grupa tylko do dzieci ze szkoły PRIMUS – poniedziałki 16:00 – 17:00

Grupa początkująca – wtorki 18:00 – 19:00 – miejsce treningu przeniesione na ul. Sempołowską 54

Grupa zaawansowana – wtorki i czwartki 19:00 – 20:00 – miejsce treningu przeniesione na ul. Sempołowską 54

Szkoła Podstawowa nr 91 ul. Sempołowskiej 54 Wrocław

Grupa początkująca i średnio zaawansowana – wtorki i piątki 14:40-15:25

Grupa początkująca z Matejki – wtorki 18:00 – 19:00

Grupa zaawansowana z Matejki – wtorki i czwartki 19:00 – 20:00

Stara Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach – świetlica szkolna

Grupa początkująca i średnio zaawansowana – wtorki i czwartki 17:00-18:00

Szkoła Podstawowa nr 82 ul. Blacharska 13

Grupa początkująca – poniedziałki i środy 17:00 – 18:00

Grupa średniozaawansowana i zaawansowana poniedziałki i środy 18:00 – 19:00

Grupa zaawansowana środy – 19:00 – 20:00

Szkoła Podstawowa w Wysokiej ul.Chabrowa 99 – wkrótce

Grupa początkująca i średnio-zaawansowana – do ustalenia

Szkoła Podstawowa Gimnazjum Językowe PARNAS ul. Zielińskiego 38 – 7 września

Grupa początkująca – poniedziałki 13:40 – 14:25

Grupa zaawansowana – środy 13:40 – 14:25

Nowa sekcja – czwartki 17:00 – 18:00