Polityka Prywatności

POLITYKA COOKIES

Pliki cookie strony karate.info.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej.

Google Analytics – pliki cookie umożliwiają działanie Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu, ul. Norblina 25B, 51-664 Wrocław, e-mail: biuro@karate.info.pl . Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnera Google.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

Logi
Korzystanie z portalu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się portal. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem  panel.zenbox.pl

Formularz kontaktowy
Jeśli wyślesz do Nas wiadomość przez formularz kontaktowy – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w skrzynce e-mailowej na serwerach poczta.zenbox.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu, ul. Norblina 25B, 51-664 Wrocław.


Do czego będziemy używać Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania przez firmę Dolnośląską Akademię Karate we Wrocławiu, która jest właścicielem strony karate.info.pl, informacji handlowych dotyczących produktów lub usług Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu


Jak nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

W jaki sposób się z mami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz napisać na adres: biuro@karate.info.pl

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez  Dolnośląską Akademię Karate we Wrocławiu

Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:
– prawo dostępu do treści danych,
– prawo ich sprostowania,
– prawo usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo, przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy wówczas przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda, którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak Twojej zgody uniemożliwi nam przedstawienie Ci informacji dotyczących naszych produktów lub usług, a także przesłania przydatnych materiałów.

W jaki sposób cofnąć wyrażoną zgodę?
W celu wycofania zgody wystarczy wysłać e-mail na adres: biuro@karate.info.pl
Zgodę można również cofnąć poprzez wysłanie informacji pocztą na podany powyżej adres  z dopiskiem „dane osobowe”.

Gdzie możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania danych osobowych ?


Jeżeli mimo naszych starań uznasz, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie tej zgody.

Kiedy i komu możemy przekazać Twoje dane osobowe, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Przekażemy Twoje dane osobowe głównie podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne panel.zenbox.pl (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak i systemy informatyczne stosowane przez Dolnośląską Akademię Karate we Wrocławiu). Podmioty te przetwarzać będą Twoje dane jedynie na nasze zlecenie, na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych.
Nie przekażemy Twoich danych żadnym innym podmiotom, celem wykorzystania przez te podmioty tych danych do ich celów handlowo-marketingowych bez Twojej dodatkowej wyraźnej zgody.