Dla dorosłych

Szkoła Podstawowa nr 91, ul. Sempołowskiej 54 Wrocław (od 13 września)

Grupa początkująca i średniozaawansowana – wtorki i czwartki 19:00 – 20:00

Szkoła podstawowa nr 82, ul. Blacharska 13 Wrocław

Grupa początkująca i średniozaawansowana – środy 19:00 – 20:00 (od października)