Zajęcia karate dla osób niepełnosprawnych w szkole PRIMUS od października 2018