Wratislavia Cup 2014

Wratislavia Cup 2014
Międzynarodowy Turniej dla Dzieci i Młodzieży w Karate Tradycyjnym

Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu  po raz kolejny gorąco zaprasza wszystkie zawodniczki i zawodników z kraju i zagranicy do udziału w 7 edycji Międzynarodowego Turnieju dla Dzieci i Młodzieży w Karate Tradycyjnym. Wratislavia Cup 2014 ”.W roku ubiegłym turniej zgromadził ponad 400 zawodników i zawodniczek z Polski, Czech, Litwy Ukrainy. „Wratislavia Cup 2014” jest kontynuacją naszego projektu pod patronatem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego dającą dzieciom i młodzieży sposobność rywalizacji i sprawdzenia swoich umiejętności w zawodach karate o wymiarze międzynarodowym. Podobnie jak w roku ubiegłym organizator przygotował dla finalistów turnieju wspaniałe medale dyplomy oraz puchaery. Również w tym roku zawodnicy startujący w turnieju  będą mogli ubiegać się o dodatkowe punkty do kadry narodowej.
Mamy nadzieję że udział Państwa klubu w naszym turnieju przyczyni się do jeszcze większej popularyzacji Karate Tradycyjnego w Polsce i na świecie.

[divider]

Regulamin

Do:                             Kluby członkowskie PZKT.
Dotyczy:                   Międzynarodowy Turniej dla Dzieci i Młodzieży w Karate Tradycyjnym

„Wratislavia Cup 2014”

DATA:                                   15 marca 2014r.. ( sobota,)

MIEJSCE:                            Hala ul Sportowa AWF Wrocław, Paderewskiego 35

ORGANIZATOR:           Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu

KONKURENCJE:

Grupa A (9 lat i młodsi) ur. w latach 2005 i później  (9 kyu)-w/g regulaminu PPD
Grupa B (9 lat i młodsi) ur. w latach 2005 i później  (8-4kyu) -w/g regulaminu PPD
Grupa C (10, 11 lat) ur. w latach 2004, 2003 (9-1kyu)- w/g regulaminu PPD
Grupa D (12, 13 lat) ur. w latach 2002, 2001  (9-1kyu) -w/g regulaminu PPD
Grupa E (14-15 lat) ur. w 2000,1999  (6kyu-dan) kata,kumite -w/g regulaminu MP
Grupa F (16-17 lat) ur. w 1998,1997  (6kyu-dan) kata,kumite- w/g regulaminu MP
Grupa G (18 -20 lat) ur. w 1996,1994 (6kyu-dan) kata,kumite -w/g regulaminu MP

1. Ilość zawodników  z jednego klubu – bez ograniczeń
2. Opłata startowa50zł
– w przypadku udziału w dwóch konkurencjach kata, kumite opłata wynosi 80 zł

Uwaga!!!

  1. W trakcie zawodów zawodnicy z grupy E,F i G będą mogli uzyskać dodatkowe punkty do kadry narodowej a finaliści wszystkich konkurencji zdobyć punkty z programu VITAY.
  2. W przypadku nie zgłoszenia odpowiedniej ilości zawodników (min.4 w danej grupie startowej na 7 dni przed turniejem) organizator ma prawo skreślenia konkurencji z listy.

 WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:

  1. Odpowiedni wiek i stopień zgodny z ww. grupami.
  2. Aktualne badania lekarskie (dla grup A, B, C, D oświadczenie kierownika ekipy  dot. badań lekarskich)
  3. Ubezpieczenie NNW.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zawodników prosimy przesyłać na adres m.dziurowski@karatetradycyjne.blog  w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca 2014r.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE – we własnym zakresie

Dodatkowe informacje:
Paweł Kasperkiewicz
p.kasperkiewicz@karatetradycyjne.blog

t
el.  695-404-205         

[divider]
PROGRAM:

TERMIN: 15.03.2014 r. – sobota
MIEJSCE:  Hala Sportowa AWF Wrocław, Paderewskiego 35

HARMONOGRAM ZAWODÓW:

09:30-14:00 – eliminacje i finały grupy: A, B, C, D, E (dekoracje zawodników)
14:00-16:00 – II edycja Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego
16:00 – 19:00 – eliminacje i finały grupy: F, G (dekoracje zawodników)
19:00 – zakończenie i pożegnanie uczestników, sędziów i kibiców

Zapraszamy!