Opłaty składki członkowskiej w roku szkolnym 20182019