O Karate

Czym jest karate?

Karate tradycyjne to starożytna i piękna sztuka samoobrony bez broni. Opiera się w większym stopniu na wykorzystaniu możliwości całego ciała (synchronizacji oddechu, napięcia i rozluźnienia mięśni i dynamiki całego ciała), niż siły mięśni rąk i nóg.

W zastosowaniach praktycznych liczy się strategia i szybkość reakcji w połączeniu z mocnym duchem walki. Nauczysz się wyczuć przeciwnika tak, by w efekcie nad nim zapanować. Zamiast przeciwstawiać się jego sile, wykorzystasz jego słabe punkty.

W karate nie można oddzielić od siebie sfery fizycznej i psychicznej – obie łączą się harmonijnie ze sobą. Ćwiczący uzyskuje wiarę w siebie, opanowanie i jasny osąd sytuacji, dzięki czemu ciało reaguje zawsze w należyty sposób.

Jeśli korzystamy z technik, jakie daje nam karate tradycyjne, waga i wzrost przeciwnika przestaje mieć znaczenie. Karate zatem może nauczyć się każdy, niezależnie od wieku i siły fizycznej.

Uprawianie karate sprawia, że pozbywamy się nieprawidłowych nawyków nabytych na skutek trybu życia właściwego współczesnej cywilizacji. Należą do nich wady postawy, upośledzenia aparatu ruchowego i oddechowego, a także zahamowania psychiczne i charakterologiczne.

Karate wpływa wszechstronnie na kondycję fizyczną: podnosi siłę i elastyczność mięśni, poprawia szybkość, zwinność, koordynację ruchową i wydolność krążenia.

Nasz Nauczyciel – Sensei Hidetaka Nishiyama

Sensei Hidetaka Nishiyama

Sensei Hidetaka Nishiyama był żywą legendą. Urodził się w Tokio w 1928 roku. Jako pięcioletni chłopiec zaczął uprawiać kendo. W 1944 rozpoczął pod przewodnictwem mistrza Gichina Funakoshiego naukę karate, by ją następnie kontynuować jako student Uniwersytetu Takaushoku.

Członek – założyciel JKA Japan Karate Association. Dyrektor techniczny tego stowarzyszenia odpowiedzialny m.in. za kierowanie japońskich instruktorów karate do poszczególnych krajów świata.

Po rozłamie w WUKO w roku 1972 (bezpośrednią przyczyną było dopuszczenie do mistrzostw świata reprezentacji RPA, kraju stosującego wówczas politykę apartheidu, przeciwko czemu zaprotestowały m.in. delegacje Japonii i USA) objął prezydenturę ITKF (International Traditional Karate Federation).

Autor wielu opracowań na temat karate, m. in. „Karate, the Art of Empty Hand Fighting”, pierwszej wydanej na świecie monografii karate, której układ stał się wzorcem dla autorów kolejnych publikacji.

Hidetaka Nishiyama był gorącym orędownikiem idei włączenia karate do grona dyscyplin olimpijskich. Był twórcą konkurencji karate (fukugo – dwubój, połączenia kata i kumite w jednej konkurencji oraz enbu (walki choreograficznie wyreżyserowanej). Był niewątpliwie człowiekiem, który przez wiele lat samotnie dźwigał na swoich barkach odpowiedzialność za przekazanie karate tradycyjnego następnym pokoleniom.

Zmarł w 2008 roku w wieku 80 lat i pozostaje w naszej pamięci jako wieki Mistrz i twórca Karate Tradycyjnego.

Definicja Karate Tradycyjnego

„Zwycięstwo samo w sobie nie jest w karate tradycyjnym celem ostatecznym. Karate tradycyjne jest sztuką samoobrony, która wykorzystuje wyłącznie i w najbardziej skuteczny sposób ciało ludzkie. Znajdują w nim zastosowanie głównie techniki bloków, ciosów, uderzeń i kopnięć, w połączeniu z innymi wiążącymi się z nimi ruchami”. (Statut ITKF, Artykuł 1, Ustęp 1.3). Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia zdolności fizycznych i umysłowych. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu doskonałości technicznej następuje wszechstronny rozwój możliwości jednostki ludzkiej. Podczas gdy osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii sportowej jest sprawą wyłącznie doskonalenia techniki, poszukiwania karate tradycyjnego nie napotykają na drodze swego rozwoju żadnych ograniczeń. Jedyne istniejące granice to zdolność człowieka do nowych osiągnięć, a i te należy ustawicznie próbować przekraczać.”

Hidetaka Nishiyama
Podręcznika trenera karate