Jak zapisać się do Akademii?

Jak zapisać się do Akademii ,,krok po kroku”?

  1. Wybierz sekcję adekwatnie do wieku i poziomu zaawansowania ze strony Akademii (zakładka treningi –> sekcje przedszkole, szkolne, dla dorosłych, sekcja dla osób niepełnosprawnych lub Trzebnica)
  2. Zapoznaj się z regulaminem Dolnośląskiej Akademii Karate we Wrocławiu
  3. Wypełnij dokładnie deklarację członkowska Akademii na rok 2019/2020
  4. Prześlij skan wypełnionej deklaracji na adres: biuro@karate.info.pl
  5. Ubezpiecz się od odpowiedzialności przed NW – poszerzone o sztuki walki (ubezpieczenie jest obowiązkowe). Można się ubezpieczyć indywidualnie lub korzystając z zakładki ubezpieczyciela znajdującej się na stronie karate.info.pl)

Wypełnij formularz ubezpieczeniowy na stronie:

https://tris.architubez.pl/client/fundacja

Certyfikat potwierdzający ochronę otrzymają Państwo automatycznie na skrzynkę mailową po zapłacie składki na wskazany numer konta.

Prześlij potwierdzenie ubezpieczenia od NNW z rozszerzeniem o sztuki walki na adres: biuro@karate.info.pl

Wypełnienie poszczególnych punktów jest podstawą do rejestracji członkostwa w Akademii

Po sprawdzeniu poprawności zgłoszenia wysłane zostanie potwierdzenie mailowe o wpisaniu do Akademii