Jak zapisać się do Akademii?

Jak zapisać się do Akademii ,,krok po kroku”?

  1. Wybierz sekcję adekwatnie do wieku i poziomu zaawansowania ze strony Akademii (zakładka treningi –> sekcje przedszkole, szkolne, dla dorosłych lub sekcja dla osób niepełnosprawnych)
  2. Zapoznaj się z regulaminem Dolnośląskiej akademii Karate we Wrocławiu
  3. Wypełnij dokładnie deklarację członkowska Akademii na rok 2019/2020
  4. Prześlij skan wypełnionej deklaracji na adres: biuro@karate.info.pl
  5. Ubezpiecz się od odpowiedzialności przed NW – poszerzone o sztuki walki (ubezpieczenie jest obowiązkowe). Można się ubezpieczyć indywidualnie lub korzystając z zakładki ubezpieczyciela znajdującej się na stronie karate.info.pl)
  6. Prześlij potwierdzenie ubezpieczenia od NW z rozszerzeniem o sztuki walki na adres: biuro@karate.info.pl

Wypełnienie poszczególnych punktów jest podstawą do rejestracji członkostwa w Akademii

Po sprawdzeniu poprawności zgłoszenia wysłane zostanie potwierdzenie mailowe o wpisaniu do Akademii